Jdi na obsah Jdi na menu
 


Miloš Marko - Životopis

scan0008.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Na verejnosti sa ako spevák objavil najskôr Miloš Marko. 
Narodil sa 30. marca 1936 v Prahe, kde bol jeho otec na vojenskej akadémii.
V roku 1939 sa celá rodina vrátila na Slovensko do Bratislavy.
Po maturite v roku 1953 študoval na chemicko-technologickej fakulte SVŠT, kde v roku 1958 získal titul inžiniera chémie.
Spočiatku pracoval na Ústave hygieny práce a chorôb z povolania, potom, do roku 1962 bol asistentom na lekárskej fakulte UK (katedra chémie). Následne robil internú ašpirantúru na Výskumnom ústave pre petrochémiu v Novákoch.

V roku 1968 si v zamestnaní vyžiadal neplatené voľno, aby sa mohol venovať hudbe. V mladosti totiž hrával na gitare a v 50-tych rokoch sa učil spievať na Hudobnej škole.
V roku 1956 vyhral v bratislavskom PKO spevácku súťaž s pesničkou "Marína", ktorá mu otvorila možnosť spolupráce z rozhlasom. Spieval s poprednými orchestrami a od roku 1961 spolu s manželkou - speváčkou s vlastným súborom "Kaskáda kvinteto".

V roku 1968 účinkovali so súborom v  zahraničí, odkiaľ sa po vstupe Varšavského paktu do ČSSR už nevrátili, emigrovali. 
Ing. Miloš Marko sa venuje výstavbe vysielačov a zriaďovaniu vysielacích štúdií. Od roku 1990 pracoval na inštaláciách viacerých komerčných rozhlasových vysielačov i na Slovensku.

(Použitý zdroj: Booklet Antológie slovenskej populárnej hudby č. 10 - Stal sa zázrak
Autor: Pavol Zelenay.)